2. lutego 2016

Usługi

PRAWNE/PRAWNICZE, MEDYCZNE, TECHNICZNE & NAUKOWE


 TŁUMACZENIA FACHOWE

NIEMIECKO – POLSKIE & POLSKO – NIEMIECKIE


ZAKRES USŁUG


 Tłumaczenia ustne

 • Tłumaczenia rozpraw & przesłuchań & negocjacji przed sądami, urzędami (np. policja, prokuratura), adwokatami, notariuszami lub przedsiębiorcami…

Tłumaczenia pisemne

 • Tłumaczenia aktów & dokumentów wszelkiego rodzaju…

Uwierzytelnianie

 • Poświadczanie zgodności i kompletności tłumaczenia…

Usługi urzędowe

 • Ustna i piemna pomoc w sprawach urzędowych…

  • Sąd, prokuratura, policja
  • Finanzamt (Urząd Skarbowy) – podatki
  • Fahrerlaubnisbehörde – prawo jazdy
  • Familienkasse – zasiłek rodzinny (Kindergeld)
  • Deutsche Rentenversicherung – renta
  • JobCenter / Arbeitsagentur – zasiłek / praca
  • … i inne – np.: firma, pracodawca, wierzyciel, najmodawca, właściciel mieszkania

DZIEDZINY USŁUG


 Wykształcenie & Zawód

 • Dyplomy, życiorysy, świadectwa…

Prawo & Medycyna

 • Wyroki & decyzje sądowe, nakazy karne, ugody, umowy, akty notarialne, testamenty, pełnomocnictwa, apostille, ogólne warunki handlowe / sprzedaży i dostaw, zaświadczenia (lekarskie), ekspertyzy…

Technika & Nauka

 • Strony internetowe, instrukcje, opisy, ekspertyzy, artykuły, publikacje…

Ekonomia & Finanse

 • Umowy pożyczki (umowy kredytu), deklaracje podatkowe, umowy ubezpieczenia…

Akty stanu cywilnego

 • Akty adopcji, akty (metryki) urodzenia, akty ślubu, akty zgonu, księga rodzinna, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżenstwa, świadectwo określone w art. 39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich…

i inne…